Вторник 25, Юни 2024г.

Покана за родителска среща във връзка с избор на обществен съвет

ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 09.11.2016г. / сряда/ от 18.00ч. в класните стаи на класовете в ОУ „ Христо Ботев ” ще се проведе родителска среща при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Запознаване с Правилник за създаването,устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
  2. Избор на 2 представители от клас, които да участват в избора на членове на обществен съвет на ОУ „ Христо Ботев”.
  3. Други текущи въпроси на класа.      

 

Сподели: