Вторник 25, Юни 2024г.

По проект BG05M2OP001-2.012-0001"Образование за утрешния ден" на училището ни бе предоставен Интерактивен дисплей " Vestel 65IFX ".

Сподели: