Вторник 25, Юни 2024г.
 
1876 г., 5 май Издава бр. 1 на в. "Нова България" със съобщения за Априлското въстание.Ботев развива трескава дейност по организиране на четата.Решава да стане войвода.
1876 г., 13 май Сбогува се със семейството си, без да разкрие закъде тръгва, и се отправя към Гюргево.
1876 г., 16 май От Гюргево с част от четниците се качва на парахода "Радецки".
1876 г., 17 май Ботев изпраща последните писма до приятелите и до жена си Венета. "Радостта ми няма граници, като си наумя, че "моята молитва" се сбъдва" (писмото до БРЦК). "Знай, че после отечеството си съм обичал най-много тебе" (до Венета). Заставя капитана на "Радецки" да спре на българския бряг при Козлодуй.205 момчета развълнувани целуват родната земя и поемат пътя към Балкана.
1876 г., 18 май Първата среща на четата с турски войски в местността Милин камък.
1876 г., 19 май Четата е на Веслец, готви се за решително сражение. Войводата прави неуспешен опит да се свърже с Врачанския комитет.
1876 г., 20 май (1 юни нов стил) Последният тежък бой. Привечер след сражението единичен куршум пронизва Ботев в гърдите. Поетът пада под връх Камарата между суровите склонове на Врачанския балкан.
 
Родна къща в Калофер
С братята си Стефан, Боян и Кирил, май 1876 г., Букурещ
 
Родителите на Ботев
Иванка Ботева,
дъщеря на Ботев
 
Даскал Ботьовото училище в Калофер
Черепи на Ботеви четници, с. Скравена, Ботевградско
 
 
Сподели: