Вторник 25, Юни 2024г.
1867 г., октомври Ботев пристига в Румъния.
1867 г., ноември Живее в Букурещ; изпраща писмо до "Добродетелната дружина" с молба за материална подкрепа - иска да продължи образованието си в Русия.
1867 г., декември Установява се в Браила, работи като словослагател при Дим. Паничков, където се печата в. "Дунавска зора".
1868 г., февруари Публикува във в. "Дунавска зора" стихотворението "Към брата си".
1868 г., 8 април Съобщава чрез същия вестник, че е приготвил за печат малка книжка "Първи поетически опити - проза и стихотворения". Книгата не излиза поради липса на средства.Дружи с момчетата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, които минават Дунава през месец юли.Записва се в четата на дядо Желю войвода, но минаването се осуетява. Боледува.
1868 г., август Ботев пристига в Букурещ с актьорската трупа на Добри Войников.
1868 г., септември Постъпва в букурещкото медицинско училище, което скоро напуска.
1868 г., октомври "Надеждата, която имах, за да свърша образованието си в някой университет, се разби като в камък, подводен" (писмо до Н. Геров)."Паднал съм в такава бедност, щото освен че съм останал гол и бос, но се нуждая даже и за насъщния" (писмо до И. Геров).
1868 г., декември - 1869 г., януари Живее с Васил Левски в една запустяла воденица край Букурещ.
1869 г., март Постъпва учител в Александрия.
1869 г., юли Напуска Александрия и отива в Букурещ.
1869 г., август Заминава учител в Измаил.Сътрудничи в революционния сатиричен вестник "Тъпан", който започва да излиза през месец януари.
1870 г. Води незаседнал живот, занимава се с нелегална революционнадейност, подпомага пренасянето на революционна литература в Русия.
1870 г., 8 август Публикува във в. "Свобода" стихотворението "Елегия".
1870 г., 23 август Пак в същия вестник се появява стихотворението "Дялба", посветено на Любен Каравелов.
1870 г., октомври Боледува в Измаил.
1871 г., март Пристига в Галац, Поздравява с теле грама Парижката комуна.
1871 г., 22 април Пише "Символ-верую на българската комуна".
1871 г., май Установява се в Браила.
1871 г., 10 юни Излиза бр. 1 на в. "Дума на българските емигранти".
1871 г., юли - август След бр. 5 в. "Дума" спира. Ботев боледува тежко.
1871 г., 29 септември Издава в отделен лист статията "Причините за неуспеха на Българското книжовно дружество".
1871 г., октомври Участва в годишното събрание на Българското книжовно дружество.
1872 г. Живее в Браила и Галац, пътува. Поддържа връзки с руски революционери.
1872 г., 8 април Публикува във в. "Свобода" стихотворението "Странник".
1872 г., април Арестуван за конспиративна революционна дейност. Изпратен в затвора във Фокшан.
1872 г., юни Освободен от фокшанския затвор вследствие застъпничеството на Левски и Каравелов.Установява се в Букурещ; работи при Каравелов като печатар, по-късно като сътрудник и съредактор на революционния орган.
1873 г. Редактира дописки, пише в сатиричната рубрика на в. "Свобода".Издава превода си "Уроци за първите четири аритметически правила и за счетовете".
1873 г., 1 май Започва да излиза сатиричният вестник на Ботев "Будилник".
1873 г., 20 май След бр. З вестникът спира по липса на средства.
1873 г., 11 август Обнародва във в. "Независимост" стихотворението "Хаджи Димитър".
1873 г., септември - ноември Публикува във в. "Независимост" стихотворенията "В механата", "Моята молитва" и "Зададе се облак тъмен".
1874 г. Помага на Каравелов в списването на революционния орган.
1874 г., 20-21 август Участва в общото събрание на БРЦК.
1874 г., август-октомври Печата във в. "Независимост" фейлетоните "Послание от небето" и "Длъжностите на писателите и на журналистите".
1874 г., септември Постъпва учител в българското училище в Букурещ.
1874 г., 12 октомври Спира в. "Независимост".
1874 г., ноември Ботев напуска учителството, за да се посвети изцяло на революционна работа.
1874 г., 8 декември Под редакцията на Хр. Ботев започва да излиза в. "Знаме" - новият орган на революционната партия.
1874 г., 27 декември Събранието на Централния революционен комитет натоварва Ботев с организационни задачи.
1875 г., март Между Ботев и Каравелов настъпва разрив.
1875 г., 2 март Ботев печата във в. "Знаме" фейлетона "Политическа зима".Издава преводите "За славянското произхождение на дунавските българи", изследване от Д. Иловайски, и "Кремуций Корд", драма от Н. Костомаров.
1875 г., юли Сключва граждански брак с Венета Ст. Везирева.
1875 г., 12 август Общото събрание в Букурещ избира нов революционен комитет, в който влиза и Ботев, и провъзгласява курс към всеобщо въстание.
1875 г., август По решение на революционния комитет Ботев заминава за Одеса да покани Филип Тотю за воевода на чета.
1875 г., 14 септември Излиза последният брой на в. "Знаме".
1875 г., 20 септември Ботев се завръща в Одеса.
1875 г., 30 септември Подава си оставката от БРЦК поради несъгласие с останалите членове на комитета.Излиза от печат стихосбирката "Песни и стихотворения от Ботев и Стамболова".Ботев издава "Стенен календар за 1876 година" с последното си стихотворение "Обесването на Васил Левски".
1876 г., февруари "Аз ще направя ръцете си на чукове, кожата си на тъпан и главата си на бомба, пък. ще да изляза на борба със стихиите" (писмо до Тодор Пеев).
1876 г., 13 април Ражда се дъщерята на Ботев - Иванка.
1876 г., 20 април Заминава за Русия да събере средства за организиране на чета.
1876 г., 1 май Завръща се от Русия.
Сподели: