Четвъртък 22, Октомври 2020г.

Красимира Димитрова – Директор

 

Преподаватели:

Катя Петкова - Начален учител

Снежана Бобачева - Начален учител

Янка Пасева - Начален учител

Красимира Христова - Начален учител


Лидия Тенева - Български език и литература,Руски език

Румяна Петрова - Английски език

Наско Джарков - Математика, Физика и астрономия, Изобразително изкуство

Нанка Стефанова – История и цивилизация, География и икономика,Изобразително изкуство

Соня Апостолова – Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Човекът и природата,Информационни технологии 

Антон Тончев-Физическо възпитание и спорт 

Диана Шаламанова-учител в ГЦОУД

Петя Георгиева-учител в ГЦОУД

 

Сподели: