Вторник 16, Юли 2024г.
 • Училището разполага с два оборудвани компютърни кабинета, осигурени с високоскоростен интернет, копирно и мултимедийно оборудване;
 • Акредитиран IT center със следната конфигурация и възможности:
 • работа в среда на Интернет;
 • електронна поща;
 • обучение по други дисциплини, подпомагано с компютри;
 • работа по проекти.
 • Компютърни конфигурации – 10 броя, лаптопи – 2 броя, принтери – 2 броя, мултифункционално устройство (скенер, копир, принтер) – 1 брой, мултимедиен проектор – 2 броя,прожекционен екран, бяла дъска, високоскоростен интернет, учебни програми, лицензиран софтуер.
 • За качественото обучение допринасят оборудваните кабинети по физика и химия, биология,български език и литература,география и история, които разполагат с богат набор от технически средства и нагледни материали.
 • Училищният стол.

                            

Учебно-възпитателният процес се осъществява в:

 •  голяма сграда с парно отопление;
 • уютни, светли, озеленени класни стаи;
 • специализирани кабинети по всички предмети;
 • сред колекция от картини на известни български будители и творци,
 • Материално - техническата база е достатъчна за осигуряването на образователно - възпитателния процес на една смяна.

При нас в ОУ” ХристоБотев” децата:

 • получават образование с качествени знания в благоприятна и стимулираща обстановка;
 • формират умения за успехи в конкурентна среда, в самостоятелност и увереност в собствените си възможности

Предимство е наличието на полуинтернатни групи от І до VІІІ клас.

Предимство е възможността за изява на таланта.

 

 

Сподели: