Събота 13, Април 2024г.

История на училището

Кратка историческа справка

Училището в с. Войводово ок. Хасковски е открито в 1892г. За помещение на училището е служило общинско здание, състоящо се от четири стаи, от които само една сa ползвали за учебна. Стаята е била най-нехигиеничната , от долу е било ( ахър ) обор  непочистен, извор на вонящи газове. При тези  условия работил първият учител В.Сталев, които съсипан морално и материално се удавил в кладенеца. През 1904 г. учител е бил Л.Делчев. През същата година училището е ревизирано от Д. Михайлов, на когото направило силно впечатление обора под училището. Той наредил на общинския съвет да образуват фонд за построяване на ново училище, да разорат общински земи за ниви на училището за получаване на доходи.

През  м. септември същата година отново идва Д.Михайлов и вижда, че нищо не е направено за училището. По негова заповед майстори-  зидари  разрушават старото  училище и построяват ново.

 През годините е имало дни в които училището е било затворено , не са водени часове поради липса на дърва. През  1923г. учителски персонал са вече двама Сотир Василев и Райна Генчева, които са уволнени заради комунистическите им идеи.

През същата година на училището е направен ремонт и е построена още една стая и канцелария.

През 1948г. е открита прогимназия в селото.

През  1957г. прогимназията има пълни самостоятелни класове

Преди това през 1941г. е построена нова постройка за нуждите на съвета в която учат до 1961г.

През 1959г. започва строителството на нова съвременна сграда за училище с 10 учебни стаи,  учителска стая, стаи за директора, за заместник директора . В приземния етаж четири работилници  за часовете по трудово обучение. В началото  едно от помещенията се преустройва за ученически   стол. През  1961 г. сградата е завършена, обзаведена  с всичко необходимо . По късно през годините  отделно от учебния корпус са построени столове и кабинет по химия и биология.

През 1985 г. е монтирано парно отопление в училище. Обзаведен е нов идеологически комплекс.

Сподели: