Събота 09, Декември 2023г.

Уважаеми родители, родителската среща за новоприетите първокласници ще се проведе на 8 септември, вторник от 18 часа в сградата на училището. 

Сподели: