Сряда 27, Септември 2023г.
Песни от Ботйова
   
Хайдути
Хармонизирал проф. Г. Димитров

Изтегли
Формат: MP3
Големина: 1 767 KB

   
На прощаване
Хармонизирал Ф. Кутев
Изтегли
Формат: MP3
Големина: 1 910 KB
   
Моята молитва
Хармонизирал проф. Г. Димитров
Изтегли
Формат: MP3
Големина: 2 377 KB
   
Майце си
Хармонизирал проф. Г. Димитров
Изтегли
Формат: MP3
Големина: 1 315 KB
   
Пристанала
Народен мотив, аранжимент "Te Deum"
Изтегли
Формат: MP3
Големина: 1 727 KB
   
Зададе се облак тъмен
Хармонизирал Ф. Кутев
Изтегли
Формат: MP3
Големина: 1 181 KB
   
Делба
Хармонизирал проф. Г. Димитров
Изтегли
Формат: MP3
Големина: 1 622 KB
   
Борба
Народна мелодия, аранжимент "Te Deum"
Изтегли
Формат: MP3
Големина: 1 627 KB
   
Елегия
Народна мелодия, аранжимент "Te Deum"
Изтегли
Формат: MP3
Големина: 1 163 KB
   
В механата
Хармонизирал проф. Г. Димитров
Изтегли
Формат: MP3
Големина: 2 284 KB
   
Обесването на Васил Левски
Народна мелодия, аранжимент "Te Deum"
Изтегли
Формат: MP3
Големина: 1 751 KB
   
Обесването на Васил Левски
Музика В. Новак
Изтегли
Формат: MP3
Големина: 1 735 KB
   

"Жив е той, жив е!..." /Хаджи Димитър/
Популярна мелодия

Изтегли
Формат: MP3
Големина: 790 KB
Сподели: