Сряда 27, Септември 2023г.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА“

ОУ “ Христо Ботев“ кандидатства по Национална програма “ Заедно в изкуствата и спорта“.

Цели на  Програмата са :   засилване  интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове,  развиване на музикалните способности на децата и изработване на сценично поведение на учениците. Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия между подрастващите.

По модул 1-“ Изкуства“ ще бъдат сформирани две групи: музикално и театрално изкуство.  
По модул 2 – “ Спорт“ ще бъдат организирани два отбора: един по волейбол  и един по футбол.
Ръководители на групите и отборите ще бъдат учители, които работят в училище.
Програмата ще стартира дейността си от м.септември.
Сподели: